Програмист на Delphi XE6

Изисквания:

 • добро разбиране принципите на ООП
 • владеене на обектно-ориентиран език за програмиране (предимство Delphi, но може и C++, Java при желание за учене и работа на Delphi XE6)
 • опит с бази от данни
 • завършен минимум втори курс на следните специалности Компютърни науки, Информатика, Софтуерни технологии или подобна
 • владеене на английски език

Предимства:

 • предишен опит с Delphi / Pascal
 • опит с MySQL, SQLite
 • професионален опит повече от година
 • опит в разработване на WEB услуги
 • опит в разработване на мобилни приложения
 • опит с електронни разплащания
 • опит с информационни системи за управление на процеси
 • владеене и на друг чужд език освен английски

Ние предлагаме:

 • гъвкаво работно време
 • възможност за работа на пълно и непълно работно време
 • работа подходяща и за студенти
 • работа на комуникативно място в центъра на гр. София
 • възможност за кариерно развитие
 • работа в иновативен екип, фокусиран в решаване на задачи, които не са рутинни

За да кандидатствате, моля, изпратете CV и мотивационно писмо на e-mail: jobs@inforampa.com

 

Специалист - тестване на софтуер

Изисквания:

 • владее английски език и друг чужд език
 • притежава умение за работа в екип и организираност

Предимства:

 • професионален опит повече от година в тестване на софтуер
 • образование в следните специалности Компютърни науки, Информатика, Софтуерни технологии или подобна
 • опит с WEB услуги
 • опит с мобилни приложения
 • опит с електронни разплащания
 • опит с информационни системи за управление на процеси

Основни отговорности:

 • разработва тестови сценарии
 • набавя необходими данни за тестване
 • извършва тестове
 • документира целия процес
 • възможност за кариерно развитие
 • съобщава за открити дефекти и нередности по време на тестване

Ние предлагаме:

 • гъвкаво работно време
 • възможност за работа на пълно и непълно работно време
 • работа подходяща и за студенти
 • работа на комуникативно място в центъра на гр. София
 • възможност за кариерно развитие
 • работа в иновативен екип, фокусиран в решаване на задачи, които не са рутинни

За да кандидатствате, моля, изпратете CV и мотивационно писмо на e-mail: jobs@inforampa.com